تشکر از شما که خدمت به افراد را مهم می دانید و به دنبال این هستید که آموزش های عالی به انسان ها ارائه بدهید تا کفیفت زندگی افراد را بهتر کنید 

 

خوشحالم که در این مسیر همسفر افرادی هستم که می خواهند دنیا را به جای بهتر برای زندگی کردن تبدیل کنند 

 

شما می توانید فایل آموزشی که در رزومه مشاهده کردید را از طریق دکمه زیر دانلود کنید 

 

 

دانلود فایل صوتی 

 

دوستدار شما بهداد بخشی

مهارت افزایش اعتماد به نفس