شما با حضور در این صفحه می توانید به راحتی از آموزش های زنده استاد بهداد بخشی استفاده کنید 

 

نیاز به یاداوری است در طول این برنامه شما آموزش ها را با 20 ثانیه تاخیر دریافت خواهید کرد