عزت نفس یعنی چه + ۲ تمرین ویژه

تصویر مطلب : عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه + 2 تمرین ویژه               1

عزت نفس یکی از موضوعا مهمی در مسیر رسیدن به خوشبختی است گاها انسان ها هر کاری می کنند تا خوشبخت شوند اما نمی دانند عامل اصلی خوشبختی در درون آنها است برای همین سال ها هر کاری می کنند و هر مسیری را می روند در نهایت ناامید چون به چیزی که می خواستند نرسیدند در مطلب عزت نفس یعنی چه کامل درباره این موضوع صحبت می کنیم و تمرینی را برای افزایش عزت نفس ارائه می دهیم انجام آنها می تواند شروعی باشد تا شما مجدد در نسیر خوشبختی قرار بگیرید که این اتفاق با افزایش عزت نفس شما رخ می دهد


عزت نفس یعنی چه؟

جتما تا حالا شنیده اید که قدرت چیزهای که ما نمی توانیم آنها را با چشم ببینیم بسیار بیشتر از قدرت چیز های است که می توانیم با چشم ببینیم برای مثال ما نمی توانیم برق را ببینیم ما نمی توانیم اینترنت را ببینیم ما نمی توانیم اکسیژن را ببینیم اما همه ما به خوبی متوجه اهمیت همه آنها در زندگی مان هستیم یکی دیگر از این قدرت های که ما نمی توانیم با چشم ببینیم و نقش پر رنگ و اساسی در زندگی ما دارد و بسیار تایین کننده است عزت نفس است که بسیاری از ما متوجه نقش و اهیمن آن در زندگی مان نیستیم

ما شب و روز تلاش می کنیم کار می کنیم تا به خواسته های خودمان برسیم تا خوشبخت تر باشیم اما با چشم می بینیم کسانی هستند که به چیز های که ما به دنبال آن هستیم رسیدن اما ممکن است خوشبخت نباشند اگر فردی آگاه هم بعد از رسیدن به خواسته خود خوشبخت است این موضوع به دلیل این است که آن فرد یک کار درست را در درون خود انجام داده است پس بهتر است بگویم

عزت نفس دلیل اصلی رسیدن به خوشبختی است و رسیدن به هدف و یا داشتن هر چیز دیگر وسیله های هستند که این خوشبختی که اگر از قبل از رسیده به هدف وجود داشته را بیشتر می کند عامل بر وسیله عالب است یعنی این که اگر وسیله ای برای رسیده به عزت نفس نداشته باشید اما عامل آن که در وجود خودتان است را فعال کرده باشید می توانید با داشتن عزت نفس خوشبخت باشید اما اگر بهترین وسیله های های جهان را داشته باشید اما نتوانید آن عامل را غعال کنید هرگز خوشبخت نخواهید بود

اشتباه ممنوع

هرگز منظور من این نیست وسیله ها نمی توانند خوشبختی بیاورند قطعا خانه و زندگی رویای ما خوشبختی می آورند اگر انسانی از نظر ذهنی در جایگاه درستی نباشد ممکن است برای این افراد خوشبختی نیاورد اگر فردی عامل ذهنی که درباره آن صحبت کردیم را درست فعال نکرده باشد رسیدن به خوشبختی می تواند خوشبختی مقطعی بیاورد و برای کسی که از نظر ذهنی در جایگاه درستی است و آن عامل اصلی را در زندگی خود فعال کرده باشد خوشحالی بسیار پایداری می آورد


مشاده آموزش : اعتماد به نفس چیست 


تصویر مطلب : عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه + 2 تمرین ویژه               2 300x160


مثال برای هضم بهتر موضوع عزت نفس یعنی چه

۳ فرد را در نظر بگیرید

فرد ۱ : حتما شما هم در زندگی دیده اید افرادی که شرایط به نسبت خوبی دارند در ززندگی کار خوبی دارند خانه دارند ماشین خوب دارند هر آنچه مورد نیاز است را دارند اما عصانی هستند و همیشه غر می زنند نکته فکر می کنید اگر این افراد ۱۰ خانه داشته باشند می توانند خوشبخت باشند هرگر چون مشکل از درون آنها است نه از بیرون آنها این افراد مهم نیست چه دارند چون از نظر ذهنی در جایگاه درستی نیستند هر دارند و به دست می آورند بازهم خوشبخت نیستند نه به دلیل اینکه رسیدن به خواسته ها خوشبختی نمی آورد نه به خاطر اینکه پول خوشبختی نمی آورد این موارد می توانند خوشبختی بیاوند و لذت زندگی را بیشتر کنند اما نه برای این افراد چون مشکل این افراد از درون است

فرد ۲ : انسان های که رسیدن به خواسته های آنها را برای ۱ هفته یا یک ماه خوشحال می کند اما خیلی زود آن را فراموش می کنند و به همان نگرش اشتباه مجدد بر می گردند حتما دیده اید فردی ماشین می خرذ خوشحال و یک ماه ۲ ماه خیلی خوشحال است اما بعد از مدتی مجدد آنچه که دارد را فراموش می کند انگار نه انگار وسیله های دارد در زندگی که روزی ذوق داشتن آنها را داشته است برای این افراد رسیدن به خواسته ها موقتی خوشبختی می آورد اما پایدارد نیست جالب است بدانید اکثر افراد در این گروه هستند  احتما الان داره برای شما آرام آرام شفاف می شود عزت نفس یعنی چه

فرد ۳ : کسانی هتسند که شاید امکانات زیادی در زندگی ندارند اما انسان های هستند که از دورن خوشبخت هستند و خوشحال و از زندگی با همان امکانات کم لذت می برند و هر چیز کوچک در زندگی آنها را خوشبخت می کند آنها خوشبخت نیستند در زندگی که چون امکاناتی دارند آنها خوشبخت هستند چون عاملی اساسی را در وجودشان فعال کردند حالا این فردی که به این سطح از قدرت رسیده است و از درون در مسیر درستی است را پول می تواند خوشبخت تر کند بله ضمن اینکه نه خوشبختی موقتی که زود از بین برود خوشبختی پایدار که هر لحظه ار داشتن آن پول لذت ببرد و این افراد می تواند ثرومند باشند و خوشبخت امیدوارم من و ما هر روز بیشتر در این گروه قرار بگیریم


تصویر مطلب : عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه + 2 تمرین ویژه               3 300x200


آیا می شود اعتماد به نفس داشت اما عزت نفس نداشت

بله این موضوع امکان پذیر است اما تکرار می کنم و شفاف می گویم چون شما این پرسش را دارید که عزت نفس یعنی چه امکان پذیر است اما باعث رسیدن به خوشبختی نمی شود و داشتن این ۲ کنار هم می تواند خوشبختی یک فرد را تضمین کند تا حالا دیده اید فردی که شحاعت انجام کار های بزرگی در زندگی دارد اقدام های شجاعانه  ای در زندگی انجام دادند اما خوشبخت نیستند پس آنها اعتماد به نفس خوبی داشتند که توانستند این اقدام ها را انجام دهند و با استفاده از آن کارها موفقیت ظاهری کسب کنند اما آن عام اصلی که عزت نفس است را در زندگی خودشان فعال نکردند راز رسیدن به خوبشخی بیشتر در این است که به ترتیب اول شما عزت نفس داشته باشید و اعتماد به نفس داشته باشید

اندازه مجاز عزت نفس

این موضوع هم به عزت نفس ربط دارد هم به اعتماد به نفس که شما نمی توانید بگویید من اصلا عزت نفس ندارم یا عزت نفس من ۱۰۰ است همه ما عزت نفس داریم اما مانند خیلی چیز ها اگر عزت نفس کمتر از اندازه مجاز باشد برای ما مشکل به وجود می آورد پس این نیست که ما عزت نفس نداریم داریم ما شاید به اندازه کافی نباشد و از آن طرف هم نمی شود گفت عزت نفس ما کامل شده و در این زمینه ۱۰۰ هستم وظیفه ما این است عزت نفس خودمان را هر روز رشد دهیم اما باید بدانیم نیاز است همیشه روی خودمان کار کنیم نمی توانیم در این زمینه کامل شویم اما می توانیم در این زمینه هر روز بهتر شویم


مشاده آموزش : ۲۱ کتاب مهمی که زندگی من را متحول کرده 


تصویر مطلب : عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه + 2 تمرین ویژه golf 1284011 640 300x200


عزت نفس یعنی چه + ۲ تمرین ویژه

تمرین اول

وقت آن رسبده است تمرین های ویّژه ای را با شما به اشتراک بگذارم تا شمایی که به دنبال این سوال عزت نفس یعنی چه هستید از این مطلب بهترین استفاده را داشته باشید ما در آموزش های مان براساس منطق و دلیل جلو می ریم و اصلا از اینکه خودمان را گول بزنیم یا مواردی اینوطری استفاده نمی کنیم

اول باید با خودتان صادق باشید و از خودتان بپرسید میزان خوشبختی شادی و انرژی شما چقدر است این سنجشی اساسی است برای آگاه شدن از عزت نفس شما ۰  تا  ۱۰ به موارد گفته شده به خودتان نمره می دهید هر جقدر با خودتان شفاف و راحت باشید به سود خودتان است

اگر نمره خوبی دادید به خودتان از خودتان بپرسید

آیا این میزان از خوشبختی من برای داشتن این امکانات مانند ماشین خانه کار و… است اگر پاسخ نه بود از خودتان بپرسید اگر همه اینها را از دست دهید باز هم همین میزان از انرژی شادی و خوشبختی را خواهید داشت اگر پاسخ بله بود به شما تبریک می گویم عزت نفس شما استاندارد است نکته مهم منظور این نیست کامل هستید و نیاز به کار بر روی خود ندارید یعنی اینکه عالی هستید اما برای بهبود زندگی خودتان باید این خوشبختی شایی و انرزی را در هر شرایط از زندگی بیشتر کرد

اما اگر پاسخ منفی بود هیچ ایرادی ندارد شما هم می توانید به این سطح برسید به شرط اینکه خودتان را باور کنید و به خودتان اعتماد کنید

ما ذهن مان عادت کرده بر تمرکز بر نداشته ها اگر در هر شرایط بتوانیم کنترل ذهن مان را در دست بگیریم و به متمرکز داشته ها کنیم همه چیز تغییر می کند جرا چون ما در هر لحظه کلی نعمت داریم اما آن را به یاد نداریم اما خیلی چیز های که ما داریم و آنها را فراموش کردیم نعمت بزرگ هستند چقدر در روز به این فکر می کنید خدا را شکر چقدر این نفس کشیدنن به من کمک می کند زندگی ام عالی باشد چقدر نفس کشیدن خوب است این مورد را فقط کسی درک می کند که یا در نفس کشیدن مشکلی دارید یا مقطعی در این زمینه مشکلی داشته است اگر فکر می کنید خوب چیزی نیست که این مورد بروید کسانی را ببنید که برای نفس کشیدن نیاز به دستگاه های دارند که اگر آن دستگاه را از آنها جدا کنید از بین می روند سوال پیش میاد مگه نمی گوید در هر شرایط کلی نعمت است برای تمرکز بر آنها اما این افرادی که مقال زدم که برای نفس کشیدن نیاز به دستگاه دارند آنها چی در زندگی دارند که به آن تمرکز کنند زده بودن

پیشنهاد می کنم اگر واقعا می خواهید بدانید عزت نفس یعنی چه فریب حرف های که شما را از داشته های تان دور می کند نخورید و خوشبختی خودتان را به داشتن امکانات گره نزنید می دانم سخت است اما شدنی است و تضمین خوشبختی همیشگی شما است


یک مثال از تونی رابینز در کتاب توان بی پایان

فردی تصادف کرد و از کمر به پایین فلج شد و بعد از فلج شدن روزی دیگر همدر زندگی اش هلیکوپتر آن سقوط کرد و بیشتر از نیمی از بدن آن فرد سوخت ما چه می گویم آخ بنده خدا گناه داشت چه آدم بدبختی درسته؟ اما جالب است بدانید بخاطر سوختن بدنش در بیمارستان بود از یک پرستار خوشش می آمد همه بهش می گفتند دیوانی شدی او حتی به تو نگاه هم نمی کند و این فرد در مصاحبه اش می گوید من با او ازدواج کردم و الان ۲ فرزند دارم شما می خواهید بدانید عزت نفس یعنی چه با این داستان واقعی که برای این انسان رخ داده است می توانید به پاسخی که دنبال آن هستید برسید


مشاده آموزش : خانم های با عزت نفس 


عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه عزت نفس یعنی چه + 2 تمرین ویژه               5 300x199


تمرین دوم

ببنید این که مطلب عزت نفس یعنی چه را بخوانید عزت نفس شما بیشتر شود نیست نکته در این است که کار کردن روی خودمان باید به صورت عملی و همشگی باشد پس اگر تمرینی گفته می شود سرسری از آن نگزید یا یک بار انجام ندهید تمام شود همیشه در زندگی باید آن را انجام دهید

دقیق و عمیق و با تمرکز به این پرسش پاسخ دهید و همیشه توجه به این پرسش در گوشه ای از ذهن تان باشد

دلیل های که در زندگی دارم که با استفاده از آنها بتونم خوشبخت باشم چی هستند

اگر خوب به این سوال فکر کنید پاسخ دهید و همیشه به این پرسش توجه کنید در زندگی آرام آرام عامل وجود خودان که در بالا درباره آن صحبت کردم را فعال می کنید

اگر در زندگی بدهکاری دارید یا در شرایط سخت هستید کار برای شما سختر تر می شود اما شدنی است یادتان باشد شما می خواهید از بدهی راحت شوید تا خوشبخت تر شوید می خواهید ماشین بخرید تا خوشبخت تر شوید اما اگر از اول و از الان عزت نفس خودتان را فعال نکرده باشید و با همین شرایط اگر با خودتان حال کنید آن بدهی هم پرداخت کنید خوشبخت نمی شوید آن ماشین هم بخرید خوشبخت نمی شوید یعنی هر اقدامی کردید بی فایده بوده باگر با دقت و تمرکز مطلب عزت نفس یعنی چه را مطالعه کرده باشید حالا متوجه تاثیر این مطالب در زندگی خودتان می شوید


جمع بندی مطلب عزت نفس یعنی چه

برای خوشبخت بودن لازم است آن عامل وجودتان را که در مطلب عزت نفس یعنی چه توضبح دادم فعال کنید و ۲ تمرین پیشرفته با باور کنید و با دقت و تمرکز انجام دهید یادتان باشد همه چیز بستگی به خودتان دارد متعهد به رشد و تغییر خودتان هستید؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *