افزایش اعتماد به نفس در کودکان

افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان child 931152 640

دوران کودکی ما نقش اساسی را می تواند در آینده ما داشته باشد هر چند اگر هم دوران کودکی خوبی را تجربه نکرده باشیم اما زمانی که بزرگ سال هستیم بخواهیم زندگی خودمان را تغییر دهیم هم امکان پذیر است فقط تربیت درست می تواند این کار را برای ما ساده تر کند اگر به فرزندان با تربیت درست و رفتار درست خودباوری دهیم و زمانی که به سنی می رسد که نیاز دارد مستقل باشد چون از ابتدا خودباوری را داشته است کار برای او آسان تر است اما اگر خودباوری او کم باشد در ابتدا ماه ها باید تلاش کند تمرین های سخت انجام دهید تا به خودباوری برسد و نیاز با کلی آزمون خطا دارد اینجا است که نقش افزایش اعتماد به نفس در کودکان اهمیت پیدا می کند


افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان father and son 2258681 300x177


عوامل صدمه زدن به فرزندان

وابستگی

مستقل نبودن

نداشتن مهارت های کافی

ادامه دادن به فرهنگ های اشتباه گذشته 


مشاهده آموزش : 1 راه افزایش عزت نفس + 2 تمرین عملی


افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان suitcase 1412996 300x200


ادامه دادن به فرهنگ های اشتباه گذشته 

در کشور ما به دلیل باور های اشتباه فرهنگ های اشتباه احساسات اشتباه و دلسوزی های اشتباه بسیاری از والدین در تربیت خود اقدام های نا مناسب انجام می دهند که این اقدام ها بیشتر از اینکه به سود فرزندان خودشان باشند بیشتر به آنها صدمه می زند مادری را تصور کنید که می گوید عاشق کودک خودش است و به دلیل اینکه عاشق فرزندان خود است هرگز اجازه نمی دهد فرزندان شان از او دور شوند در مثال های بدتر من دیدم مادری که اجازه نمی دهد حتی کودک با پدر خود بیرون برود پرسش اساسی این است مادر در اینجا اعتقاد دارد فرزندان خود را دوست دارد و به دلیل علاقه خود است که این رفتار را انجام می دهد آیا این رفتار درست است و آیا این رفتار به فرزندان صدمه نخواهد زد

به شما می گویم این کار لطف نیست ظلم است می دانید چرا سوال این است این فرزندان در نبود مادر چه آینده ای خواهند داشت؟ این فرزندان وابسته خواهند بود وابسته کسی است که مستقل نیست کسی که مستقل نباشد برای انجام هر کاری به کمک دیگران نیاز دارد از این افراد چقدر سو استفاده خواهد شد؟ اگر دانشگاه این کودکان شهری دیگر باشد چقدر از تنها بودن از مسیر و چقدر از دور بودن از والدین خودشان می ترسند؟ این فرزندان چقدر در خطر افسرده بودن و و سو استفاده های عاطفی هستند؟ سوالی که باید پرسید چقدر مطالبی که در مطلب افزایش اعتماد به نفس در کودکان گفته شده دقیق است چون نباید هر چیزی را شنید فورا پذیرفت درسته؟

یک تفکر پیشرفته

امیدوارم این نگرش را داشته باشید همینطور این مطالب را نپذیرید بگوید باید تحقیق کنم برم این مطالب را تجزیه تحلیل کنم ببینم واقعا از افراد وابسته می شود سو استفاده کرد؟ و آیا این تربیت می تواند کودکان من را وابسته کند وقتی به این موضوع فکر کنید آن را تجزیه تحلیل کنید خودتان به این نتیجه برسید بله درست است آن وقت با دل و جون تلاش می کنید تا به شکلی رفتار کنید که از همان ابتدا خودباوری را در ذهن کودک خود بکارید

این تنها یک مثال بود فقط کافی است بررسی کنید اول وابسته بودن چه صدمه های به انسان می زند خودتان را بررسی کنید ببینید وابسته بودن چه صدمه های به شما زده است و بررسی کنید ببینید چه رفتارهای می تواند کودک را وابسته کند و ببینید چند نفر از اطرافیان شما این اشتباه هات را با استفاده از نام های شیک مانند مهربانی و محبت انجام می دهند من شنیدم خیلی ها دوست دارند فرزندانشان وابسته به آنها باشد تا بزرگ شد از آنها جدا نشوند

این همان زندانی کردن ذهنی کودکان خود است

وقتی وابسته به شما باشد وابسته به دیگران هم خواهد بود و دیگران به راحتی هر سو استفاده ای از او خواهند کرد (به آینده کار خود فکر کنید) فرزند شما به هر حال باید روزی از شما جدا شود و اگر وابسته با شما باشد چقدر عذاب وجدان و ناراحتی را باید تحمل کند؟


مشاهده آموزش : 4 نکته برای افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان


افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان people 1560569 300x192


مستقل نبودن و عواقب آن در مسیر افزایش اعتماد به نفس کودکان

متاسفم که بگویم مثال های که در مطب افزایش اعتماد به نفس در کودکان گفتم را در بسیاری از والدین ایرانی دیدم و فقط کافی است بررسی کوچکی داشته باشید تا دقیقا به درست بودن این موضوع پی ببرید یکی دیگر از اقدام ها این است که لازم است کاری کنیم کودکان یاد بگیرند نیاز است از همان کودکی روی پای خود به ایستند و بخواهیم بیاموزند از عهده کارهای خود بر بیایند نه اینکه تا 7 یا 8 سالگی هنوز شما لباس فرزندان خود را عوض کنید این ظلم است از کوکان خود بخواهید کارهای خود را تا حد توان خودشان انجام دهند چند والدین ایرانی را دیده اید به فرزندان خود یاد دهند بعد از صرف غذا بشقاب خود را بشورند؟

چرا این کار را نمی کنیم دلیل ما این است اذیت می شوتد خوب بهتر است بدانید آنها بزرگ هم که شوند از عهده کارهای خود بی نمی آیند و اینطور بیشتر اذیت می شوند از طرفی ما می گویم از کارهای کم و آسان را بر عهده آنها بگذارید اما ممکن است ظرف را بشکند خوب بشکند ایراد این موضوع کجاست اول اینکه بسیاری از این افکار به دلیل عدم اعتماد به فرزندان خودمان است فردی که آزمون خطا کند از همان کودکی تجربه اش بهتر است و احتمال خلق زندگی بهتر برای خودش بیشتر است

این اشتباه است بخواهیم از کودکان خودمان از همان کودکی زیاد کار بکشیم که اذیت شوند چون باید از کودکی خودشان لذت ببرند و این هم بسیار اشتباه است هیچ مسئولیتی به آنها ندهیم گاهی به دلیل این تفکر اشتباه است که آنها کودک هستند و نمی دانند و ما آگاه هستیم تا حالا شده از چیزی که فرزندتان می داند غافلگیر شوید آیا کودک شما می تواند با گوشی کاری کند که شما بلد نیستید؟ پس کودک خود را دسته کم گرفته اید و به او می آموزید که خودش را دسته کم بگیرد

چکار کنیم که فرزند ما آرام آرام بیاموزد مستقل شود

اولین اشتباهی که نباید انجام دهیم این است که نخواهیم جبران کنیم نگویم حالا که این را آموختم جبران می کنم و هر کاری را به او می دهم یادتان باشد اگر زیاد از او کار بکشید اذیت می شود و نمی تواند تاثیر خوبی داشته باشد از انجام کار های کوچک و جزئی شروع کنید یادتان باشد فقط کارهای را به کودک خود دهید که مطمئن باشید از عهده آن بر می آیند اگر به او کاری را دهید که در انجام آن ناتوان باشد تاثیر منفی خواهد داشت از شستن ظرف غذای خودش شروع کنید از اینکه خودش لباسش را بپوشد و شما هرگز دخالت نکنید

شروع کنید از اینکه اجازه دهید خودش دوش بگیرد شروع کنید اجازه دهید خودش تنهای مغازه برود اگر خیلی سن او مثلا مسیر خانه را بلد نیست به او مسیر خانه را یاد دهید اما با او تا پیش فروشگاه بروید اما بخواهید خودش برود خرید خودش را انجام دهید شن در اتاق تنها بخوابد اجازه دهید اگر مسیر مدرسه کوتاه است خودش بروید با او بروید مسیر را به او یاد بدهید یا کلاسی نزدیک خانه آن را ثبت نام کنید اجازه دهید خودش تنهای آن مسیر را برود

احتمالا می گوید این کارها عجیب هستند اما به شما می گویم والدینی که واقعا به دنبال افزایش اعتماد به نفس در کودکان خودشان هستند این کارها را انجام می دهند چقدر والدینی را می بینید که دقیقا برعکس این کارها را انجام می دهند و میزان خودباوری فرزندان آنها چگونه است؟

اگر از همان کودکی اقدام های درست انجام ندهید زمان بزرگ شدن هم خودتان هم فرزندتان صدمه این را خواهید دید چقدر فرزندانی را می بنید که بزرگ شده اند اما همچنان کارهای آنها را انجام می دهند آنها انتظار دارند ازدواج هم که کردند همسر آنها کارشان را انجام دهد افراد مستقل زندگی بهتری را دارند چه آینده ای را برای فرزندان خودتان می خواهید

آزمایش کردن خطایی بزرگ است

فرزندان شما موش آزمایشگاهی نیستند که هر چیزی را بر روی آنها تست کنید نمی توانید بگوید من می دانم این رفتار من اشتباه است اما حالا می روم جلو تا ببینم در آینده چه می شود لازم است تحقیق کنید چه رفتار های و چه اقدام های می تواند برای کودک من مفید باشید لازم است از خودتان بپرسید من چه رفتارهای با فرزند خودم انجام می دهم آن رفتار ها را بررسی کنید

به رفتارهای خودتان عمیقا فکر کنید آنها را شناسای کنید بررسی کنید اگر اشتباه هستند آنها را عوض کنید اگر نمی دانید درست هستند یا اشتباه درباره آنها فکر کنید مشاوره بگیرید کتاب بخوانید یادتان باشد افزایش اعتماد به نفس دز کودکان می تواند آینده بهتر برای فرزند شما خلق کند آیا شما آینده ای خوب برای فرزند خود می خواهید؟پس

این را به خوبی بدانید هیچ کدام از رفتار های شما با فرزندتان بر روی آن بی تاثیر نیست


مشاهده آموزش : 4 تمرین عملی افزایش اعتماد به نفس 


افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان افزایش اعتماد به نفس در کودکان photographer 920128 300x197


تاثیر بادگیری مهارت بر روی افزایش اعتماد به نفس در کودکان

تصور کنید فرزند شما از همان کودکی چند مهارت را بیاموزد برای او بهتر است یا زمانی که بزرگ شد تازه بخواهد چند مهارت مهم را بیاموزد در کدام حالت جلوتر است تصور کنید کودک شما از همان کودکی می تواند زیان انگلیسی صحبت کند مهارت تند خوانی را بلد است و استعدادی را در او شناسی کردید یا اهدافی را می بنید برای خود انتخاب کرده است و از همان کودکی شروع می کنید او را به سمت علایق خود هدایت کنید این بهتر است است از سن 20 سالگی تازه شروع کند کلاس زبانه برود تند خوانی را باد بگیرد و تلاش کند اهداف و استعداد های خودش را پیدا کند در کدام حالت بهتر است

یادتان باشد از همان کودکی به فرزندتان یاد ندهید بیکار باشد اجاره دهید تجربه های جدید کسب کند ورزش موسیقی مهارت های ویژه ای که می تواند برای آینده او مفید باشد یادتان باشد حرکت کردن و اشتباه کردن عیب نیست عیب این است که کودکان شما ناتوان در حل مسئله های زندگی باشند و با مسئله های کوچک زندگی جا بزنند عیب این است کودکان به شکلی تربیت شوند که بخاطر رفتارهای اشتباه که در آنها نهادینه شده به خودشان صدمه بزنند


نکته کلیدی نگوید من برای فرزندم خیر و خوبی می خواهم با رفتارهای که در مقابل فرزندتان انجام می دهید

نشان دهید برای او خیر و خوبی می خواهید مرد عمل باشید


پیشنهاد طلایی

همانطور که در آموزش تصویری گفتم فرزندان با اعتماد به نفس والدین با اعتماد به نفسی دارند شما از فرزندتان جدا نیستید نمی توانید بگوید من هیچ روی فرزندم کار کنید شما به هم مرتبط هستید اگر علاقمند هستید دوره حرفه ای را در زمینه اعتماد به نفس بگذرانید که به صورت تضمینی شما را به اعتماد به نفس با استاندارد های جهانی برساند پیشنهاد می کتم از دوره غیر حضوری نهایت خودباوری استفاده کنید که در حال حاضر برای شما 38 درصد تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است نکته کلیدی همانطور که گفتم مطالب گفته شده را همینطور نپذیرید به آنها فکر کنید آنها را بررسی کنید و اطرافیان خودتان بررسی کنید ببینید چه رفتاری اشتباه است چه رفتاری درست است امیدوارم موضوع افزایش اعتماد به نفس را در کودکان جدی بگیرید

اگر علاقمند هستید می توانید ما را در یوتیوب دنبال کنید برای وارد شدن به کانال یوتیوب ما اینجا کلیک کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *