۶ فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی

residan-be-etemad-be-nafs-dar-mosahebe-ba-in-6-marhale مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 1030x687


مصاحبه شغلی یک فرصت است اگر راه هوشمندانه استفاده از آن را ندانید فرصت های مهمی را دست می دهید و می بینید افرادی با توانای کمتر به موفقیت های بیشتر از شما دست پیدا می کنند. اعتماد به نفس در مصاحبه نقش بسیار پررنگی دارد اگر شما نشان دهید اعتماد به نفس کافی دارید حتی اگر مدیران احساس کنند ممکن است شما مهارت کافی را نداشته باشید باز هم به شما بیشتر اعتماد می کنند. و چیزی که بسیار ناراحت کننده است اینکه اگر شما مهارت کافی داشته باشید اما اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی مورد نظر را نداشته باشید احتمالا آن شغل را از دست خواهید داد. همه چیز مهارت نیست اگر شما بهترین مهارت را داشته باشید ولی اعتماد به نفس ارائه آن را نداشته باشید این مهارت هرگز برای شما مفید نخواهد بود. به همین دلیل در این آموزش به عوامل موثر در مصاحبه شغلی می پردازیم. این را نیاز است بگوییم روش های گفته شده بارها و بارها تست شدند و نتایج عالی به وجود آوردند این را همینجا بدانید هر ثانیه حضور در مصاحبه شغلی بسیار مهم است برای رسیدن به افزایش اعتماد به نفس شغلی خود پیشنهاد می کنم آموزش ۵ تمرین عملی افزایش اعتماد به نفس را مشاهده کنید.


مصاحبه شغلی : ۱

mohemtarin-tamrin-zehni-baraye-ijade-etemad-be-nafs-dar-mosahebe مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 2 300x200

یک مصاحبه شغلی هر چقدر بیشتر برای شما اهمیت داشته باشد اعتماد به نفس در مصاحبه برای شما کمتر می شود. یعنی چی؟ اگر تصور کنید این مصاحبه آخرین شانس شما است و اگر آن را از دست دهید استرسی به دنبال شما می آید که کنترل فکر شما را به هم می زند و عدم کنترل فکر شما در مصاحبه یعنی پایین آمدن اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی

تا حالا برای شما پیش آمده بارها یک کتاب را خواندید اما زمان امتحان هیچ چیز یادتان نمی آید و بعد از امتحان همه چیز یادتان می آمد؟ وقتی اهمیت یک مصاحبه را در ذهن خود کمتر کنید چون تصور می کنید چیزی از دست نمی دهید آرامش عالی با حضور در مصاحبه شغلی خواهید داشت هر چقدر بیشتر یک مصاحبه برای شما مهم باشد بیشتر ممکن است خراب کنید.

 پس تا آنجا که می توانیم اهمیت مصاحبه را در ذهن خود پایین می آوریم و در کنار آن بهترین تلاش و اقدامی که نیاز است را انجام می دهیم. اگر از من سوال ککنند مهمترین عامل افزایش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی چیست؟ می گویم پایین آوردن اهمیت آن مصاحبه در ذهن

این موضوع به میزان اعتماد به نفس و عزت نفس شما بستگی دارد اگر تصور می کنید اعتماد به نفس کافی را برای پایین آوردن اهمیت آن در ذهن خود ندارید بسیار قدرتمندانه به شما پیشنهاد می کنم قبل از شرکت در هر مصاحبه شغلی راهی را برای بهبود اعتماد به نفس خود پیدا کنید که یکی از این راه های تضمینی و جذاب استفاده از بهترین دوره اعتماد به نفس کشور به نام نهایت خودباوری است. اگر برای شما سوال است عوامل موثر در مصاحبه شغلی چی هستند به شما پیشنهاد می کنم این بخش را بارها بخوانید و تلاش کنید آن را انجام دهید چون این قانون اصلی مصاحبه شغلی است.


مصاحبه شغلی : ۲

tavanai-ebraze-vojod-kelid-etemad-be-nafs-dar-mosahebe-ast مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 3 300x200

من در همه آموزش های خودم گفتم یک فرد باید توانای صحبت درباره خودش را داشته باشد. اما عده ای در مصاحبه شغلی خود می خواهند نشان دهند من اعتماد به نفس بالای دارم و کسانی که به طور نرمال در زندگی عادت ندارند درباره خود صحبت کنند چون می خواهند اعتماد به نفس در مصاحبه را نشان دهند کاری را انجام می دهند که با آن راحت نیستند به آن عادت ندارند.

 به همین دلیل کاملا از طرف مدیریت قابل احساس است پیشنهاد من چی است پیشنهاد می دهم که بله از توانای ها و نقطه های قوت خودتان بگویید شفاف هر کس از شما تمجید کرده هر کار عالی انجام دادید و نیاز می دانید را بگویید. اما شما به عنوان انسان ضعف های را دارید آن ضعف ها را هم به شکل مثبت بیان کنید.

مثلا من فروشنده عالی هستم برای این شرکت های معتبر کار کردم این رقم فروش را داشتم و در زمینه فروش این آموزش ها را دیدم. فقط برای آشنایی با محصول شما ممکن است یک هفته یا دو هفته زمان بخواهم که بتوانم نتیجه خوبی داشته باشم.

خود شما یک فرد اینگونه به شما خودش را معرفی کند بهش بیشتر اعتماد نمی کنید! تصور نمی کنید که این فرد بیشتر مهارتها و نقاط ضعف خود را می شناسد! آیا تصور نمی کنید این فرد بیشتر قابل اعتماد است؟ و اصلا شما با این روش باعث افزایش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی خودتان نمی شود؟ پاسخ واضح است اگر که به دنبال واقعیت باشید.


مصاحبه شغلی : ۳

baraye-datyabi-be-etemad-be-nafs-dar-mosahebe-be-karhaye-darkhst-dahid-ke-dar-anjam-anha-maharat-darid مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 4 300x200

برای حضور قدرتمندانه در مصاحبه شغلی خود لطفا فقط در زمینه های درخواست دهید که مهارت کافی دارید. اگر در زمینه ای که مهارت کافی ندارید و در نتیجه اعتماد به نفس در مصاحبه نخواهید داشت با این شرایط حتی اگر تایید هم شوید چون به اعتماد به نفس کافی ندارید نمی توانید آنقدرها مفید باشید خیلی زود به همین دلیل با شما قطع همکاری می شود شما اعتماد به خود را از  دست دهید در مصاحبه های بعد نمی توانید با قدرت رزومه های عالی ارائه دهید.

برای حضور در مصاحبه شغلی  با این روش شغلی عالی مطابق با خواسته خود را به دست نمی آورید. تلاش کنید در زمینه های که بیشتر مهارت دارید درخواست دهید آموزش ببنید رزومه عالی برای خودتان فراهم کنید زمانی که شما مراحل گفته شده را انجام دهید به این نگرش رویایی به شکل عمیق می رسید که مجموعه های فوق العاده باید به خودشان افتخار کنند که شانس همکاری با من را داشته باشند..

 این بهترین ذهنیت افزایش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی است و با اطمینان می گوییم با ایجاد این ذهنیت شانس شما بیشتر از چیزی خواهد بود که تصور می کنید. اگر از من بپرسید  کدام عوامل موثر در مصاحبه شغلی که گفتم بیشتر تاثیر دارند به ترتیب می گوییم. بخش ۱ بخش ۳ و بخش ۵ کنار همه این موارد بتوانید اگر بتوانید از بهترین آموزش اعتماد به نفس کشور استفاده کنید (چیزی که در دوره نهایت خودباوری به دست می آورید) این موارد کلید های ترکیبی تضمین اساسی برای رسیدن به شغل دلخواه شما است.


۳۸%
۴۰۰.۰۰۰ تومان


مصاحبه شغلی : ۴

tasir-shenakht-bishtar-bar-etemad-be-nafs-dar-mosahebe-ra-midanid مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 5 300x200

می خواهید در مصاحبه شغلی عالی به نظر برسید پیشنهاد می کنم پرسش های مشترک های مصاحبه ای که تا الان رفتید را بررسی کنید. اگر تا الان مصاحبه نرفتید از کسانی که مصاحبه های مرتبط رفتند بپرسید پرسش های مشترک را بدانید و بهترین پاسخ ها را برای آن پرسش های پیدا کنید. هر چقدر بیشتر آماده تر باشید بیشتر مورد تایید قرار می گیرید. تفاوت زیادی است بین اینکه نشان دهیم آماده هستیم و اینکه واقعا آماده باشیم. این تفاوت میزان اعتماد به نفس در مصاحبه را پایین می کند برای رسیدن به بهترین حضور در مصاحبه شغلی شما حداقل ۵۰% آمادگی نیاز دارید و اگر ندارید ابتدا به این میزان از آمادگی برسید بعد در آن مصاحبه حضور پیدا کنید.


مصاحبه شغلی : ۵

sedaghat-mohemtarin-asle-etemad-be-nafs-dar-mosahebe-ast مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe   300x200

هیچ چیز در مصاحبه شغلی به این اندازه اهمیت ندارد من دیدم فردی مهارت کافی نداشته با این مورد بهترین نتیجه را در کمال رضایت دو طرف به دست آورده. و هر چقدر اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی شما بیشتر باشد انجام این مورد برای شما راحت تر است آن موردی که تا این اندازه مهم است چیست؟ صداقت بی رحمانه

باور دارم آنقدر که این موضوع اهمیت دارد به چشم شما نمی آید فقط یک پیشنهاد دارم حتما آن را تست کنید آنقدر صادق باشید که هرگز در زندگی تا این اندازه صادق نبودید تا نتیجه را به دست بیاورید که هرگز تا قبل تجربه نکردید. این یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذاری است نمی دانید صداقت برای من چقدر نتیجه بخش بوده چه جاهای از صداقت نتیجه گرفتم که امید نداشتم این بهترین قانون حضور در مصاحبه شغلی است هر چقدر عزت نفس شما بهتر باشد این کار آسان تر و عزت نفس پایین تر انجام این مرحله سخت تر است. شما در دوره نهایت خودباوری عزت نفسی با استانداردهای جهانی را تجربه خواهید کرد که رسیدن به موفقیت را در این زمینه برای شما آسانتر می کند.


مصاحبه شغلی : ۶

baraye-etemad-be-nafs-dar-mosahebe-herfei-be-amozeshe-herfii-niyaz-darid مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 6 300x200

من در دوره نهایت خودباوری آموزش های ویژه در زمینه اعتماد به نفس و عزت نفس را به شما آموزش دادم که این دوره بهترین پشتیبانی را به شما ارائه می دهد. و حالا که از اهمیت اعتماد به نفس در مصاحبه به خوبی در این آموزش آشنا شدید. چیزی که در دوره نهایت خودباوری برای کسانی که به دنبال افزایش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی هستند مهمه اینکه شما مرحله به مرحله آماده می شوید برای رسیدن به بهترین نتیجه

بخشی از یک تمرین در این دوره اینکه البته به شکل پیشرفته تر در دوره اعتماد به نفس به شما ارائه شده بروید از بزرگترین مجموعه های شهر خود درخواست کار دهید ۱۰ مورد را انتخاب کنید و شجاعانه بروید و درخواست کنید پیشنهاد می کنم برای رسیدن به بهترین نتیجه در این دوره پیشرفته استفاده کنید.


۳۸%
۴۰۰.۰۰۰ تومان


مروری بر مطلب مصاحبه شغلی

shesh-rahkare-shegeft-angize-etemad-be-nafs-dar-mosahebe مصاحبه شغلی 6 فرمول پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی etemad be nafs dar mosahebe 7 300x169

تمام مراحل گفته شده باعث پرورش اعتماد به نفس در مصاحبه در کمتر از یک ماه می شود حالا شما بهترین عوامل موثر در مصاحبه شغلی را می دانید و وقت عمل کردن به آنها برای رسیدن به بهترین نتیجه است. من کاملا صادقانه و شفاف و کامل آنچه خودم آموختم و نتیجه گرفتم و آنچه آموزش دادم و بهترین نتیجه را ایجاد کرد با شما در این مطلب اعتماد به نفس در مصاحبه شغلی به اشتراک گذاشتم و خیالم راحت است. حالا وقتش است شما برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود در مصاحبه شغلی وارد عمل شوید.

از شما درخواست دارم آنچه  که از دید شما در آموزش مصاحبه شغلی بیشتر ماندگار بود را در کامنتها بگویید برای یادگیری پیشرفته و کامل تر منتظر نظرات ارزشمند شما هستم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *