وقتی دست خدا با من است

  وقتی از چیزی آگاه نیستیم نمی شود واقعیتی که در انتهای آن موضوع است را کاملا متوجه شد خیلی وقت ها ممکن است اتفاقی به ظاهر منفی رخ دهد ما شروع به غر زدن و ناراحت شدن می کنیم و می گویم چرا خدا با من این کار را کرد  اما اگر ش…

چطور باور کنم فردی ارزشمند هستم

واقعا وقتی با افراد در برنامه ها رو به رو می شدم یا در جلسات مشاوره وقتی آنها را با سوال های منطقی و کلیدی رو به رو می کردم واقعا به این نتیجه می رسیدیم دلیل اصلی که با آن مسئله مهم در زندگی رو به رو شدند خودشان بودند و…

من قهرمان زندگی خودم هستم

بیاید خودمان را عادت دهیم که خودمان را ارزشمند بدانیم و زندگی برای خودمان بسازیم که لیاقت داشتن آن را داریم این کار را تنها کسانی می توانند انجام دهند که شجاع هستند و خودشان را لایق می دانند و سوال اساسی این است…

چطور یک رفتار اشتباه را به آسانی و با لذت عوض کنم

انسان های زیادی هستند که درحسرت گذشته خودشان هستند که ای کاش آن زمان آن اقدام را انجام می دادم  طوری زندگی کنید که در آینده وقتی به گذشته خودتان فکر می کنید هیچ پشیمانی و حسرت نداشته باشید  همه ما شایسته داشتن زندگی زی…

درس های مهم زندگی من از مهاجرت

تمرین مهمی که در آموزش صوتی این درس می آموزید نتایجی همیشگی برای شما در بر دارد تمرینی است که شما را با چالش رو به رو می کند شاید بگویم شما را با مسئله های هم رو به رو می کند اما وقتی نتیجه این تمرین را در زندگی تان می ب…

چگونه از احساس گناه اشتباهات گذشته رها شویم

انسان های زیادی را هم من دیدم و هم شما دید اشتباهی را در گذشته خودشان انجام دادند و هیچ وقت نتوانستند خودشان را از آن شرایط رها کنند و خودشان را ببخشند آنها صدمه می ببینند افسرده می شوند و خودشان را در مسیر بد زندگی قرار می …