مطالب توسط

حال خوب زندگی خوب همیشگی

همیشه در آموزش های که ارائه می دهم تلاش می کنم بهترین چیزی را که می دانم ارائه دهم برای اینکه خودم از این آموزش ها لذت می برم  اول این آموزش ها برای خودم طراحی می شود تا همیشه در مسیر یادگیری و پیشرفت باشم و از آنجا که عاشق خودم هستم بهترین ها […]

دوست داشتن واقعی خود

این مطلب ارزشمند به طور اختصاصی برای اعضای ویژه سایت که اشتراک را تهیه کرده اند طراحی شده است 

برای استفاده از این مطلب بسیار ارزشمند و دریافت امکانات بسیار ویژه می توانید برای تهیه اشتراک اقدام کنید و جز اعضای ویژه سایت باشید

برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید

به دنبال دلت باش

این مطلب ارزشمند به طور اختصاصی برای اعضای ویژه سایت که اشتراک را تهیه کرده اند طراحی شده است 

برای استفاده از این مطلب بسیار ارزشمند و دریافت امکانات بسیار ویژه می توانید برای تهیه اشتراک اقدام کنید و جز اعضای ویژه سایت باشید

برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید

عادت کردن به رشد و موفقیت

این مطلب ارزشمند به طور اختصاصی برای اعضای ویژه سایت که اشتراک را تهیه کرده اند طراحی شده است 

برای استفاده از این مطلب بسیار ارزشمند و دریافت امکانات بسیار ویژه می توانید برای تهیه اشتراک اقدام کنید و جز اعضای ویژه سایت باشید

برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید

چگونه انتقاد ها را مدیریت کنیم

  انسان های در این جهان هستند که کلی رویا و اهداف دارند اما آنها را دنبال نمی کنند فقط برای اینکه از آنها انتقاد نشود فکر می کنید این انسان ها در زندگی چه احساسی خواهند داشت؟  در هر جعمی حضور پیدا می کنم افرادی را می بینم به شدت از انتقاد شدن می […]

لایو اینستاگرام | چالش های که ما را بزرگ می کنند

  زمانی که هدفی نداشته باشیم برنامه ای برای زندگی نداریم در آن صورت دچار روزمرگی می شویم و اتفاقات بد زنگی از همان جا با شدت بیشتر به سمت زندگی افراد سرازیر می شوند  و هر چقدر این شرایط با افراد بیشتر باشد آنها را ضغیف تر می کند  ما چطور می توانیم از […]

تغییر عادت و به وجود آوردن عادت جدید

این مطلب ارزشمند به طور اختصاصی برای اعضای ویژه سایت که اشتراک را تهیه کرده اند طراحی شده است 

برای استفاده از این مطلب بسیار ارزشمند و دریافت امکانات بسیار ویژه می توانید برای تهیه اشتراک اقدام کنید و جز اعضای ویژه سایت باشید

برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید

چگونه مسئله های زندگی را مدیریت کنیم

این مطلب ارزشمند به طور اختصاصی برای اعضای ویژه سایت که اشتراک را تهیه کرده اند طراحی شده است 

برای استفاده از این مطلب بسیار ارزشمند و دریافت امکانات بسیار ویژه می توانید برای تهیه اشتراک اقدام کنید و جز اعضای ویژه سایت باشید

برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید

چالش های که زندگی ما را متحول می کنند

اجازه دهید این نوشته مهم را با یک مثال شروع کنیم  این را در نظر بگیریم یک فرد در مهارت های ارتباطی خودش بسیار ضغیف است و توانای ارتباط با افراد نا آشنا را ندارد درست که شاید این ضعف در یک ساعت آینده یک روز آینده و حتی یک هفته آینده به آن فرد […]

چگونه ترس ها را از ریشه کنار بزنیم

این مطلب ارزشمند به طور اختصاصی برای اعضای ویژه سایت که اشتراک را تهیه کرده اند طراحی شده است 

برای استفاده از این مطلب بسیار ارزشمند و دریافت امکانات بسیار ویژه می توانید برای تهیه اشتراک اقدام کنید و جز اعضای ویژه سایت باشید

برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید