چرا همه ما افراد خوش شناس هستیم؟

افراد خوش شانس چرا همه ما افراد خوش شناس هستیم؟              1 1024x682

چرا همه ما افراد  خوش شناس  هستیم؟

اگر کمی اطراف خودتان را نگاه کنید افرادی را می بینید که می گویند ما بد شانس هستیم و اگر از آنها پرسیده بشود چرا شما  افراد بدشانس هستید به با یک یا دو دلیلی که قانع کننده نیستند می آورند و می گویند بد شانش هستند آنها در این برنامه تصویری متوجه خواهند شد که بسیار بسیار افراد خوش شانس هستند 
نکته ای مهم این است همین که افراد به خودشان تلقین می کنند که بد شانس هستند نااگاهانه خودشان را در موقعیت های قرار می دهند که اتفاقات منفی بیشتری را تجربه کنند که درباره این موضوع واضح صحبت کردم 

افراد خوش شانس چرا همه ما افراد خوش شناس هستیم؟         e1534848016701


1 ویژگی مهم و مشترک  افراد خوش شانس را در این مطلب به شما می گویم!

بی خیال یا خوش خیال  و مثبت اندیش 
برای درستی این مطلب ببنید اطراف شما چه کسانی افراد خوش شان هستند آنها را بررسی که و ببینید آیا آنها خوش خیال و مثبت اندیش هستند قطعا همه افراد خوش شانس هردو یا یکی از این ویژگی ها را دارند 
یکی دیگر از مواردی که می تواند شما را به فردی خوش شانس تبدیل کند چون نقش مهمی در خودتلقینی دارد استفاده درست از کلماتی که به کار می بریم است پیشنهاد می کنم مطلب جملات تاکیدی اعتماد به نفس را مطالعه کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.