به صفحه  درس های قرانی من  خوش آمدید

 

سلام به شما دوستان ارزشمند من 

 

صفحه درس های قرانی من از یک الهام های که به من گفته شده است برپا شده یکی از کارهای که من هرروز انجام می دهم این است

که هرروز یک سوره از قران مجید را مطالعه می کنم برای دل خودم برای اینکه بتوانم درس های که الله یکتا از من خواسته را باهاشان آشنا بشوم و در زندگی ام پیاده سازی کنم 

هرروز یک سوره را مطالعه می کنم درس های که می گیرم را یاداشت می کنم و درس های که از آن آیه های که یاداشت کرده ام را برای دل خودم و افزایش آگاهی خودم می نویسم برای اینکه بتوانم در زندگی ام عمل صالح بیشتری انجام بدهم 

و حالا تصمیم گرفتم این درس های مهم را با شما به اشتراک بگذارم 

دلیل اینکه این کار را می کنم اینکه بیشترین زمان یادگیری برای ما زمانی رخ می دهد که آموخته های خودمان را به افراد آموزش بدهیم 

 

سپاس از الله مهربان همراهم و هدایت گر من که بسیار بخشنده و تنها قدرت مطلق همه عالم است و این لطف را به من کرد و این ایده را به من داد به این امید که در این را بیشتر باهم باشیم 

 

الهی شکر 

 

قطعا صفحه  درس های قرانی من  همیشه بروزرسانی خواهد شد و نکته مهم دیگر این است که چون من تاحالا چندین سوره از قران مجید را مطالعه کرده ام  طبق مراحل بالا که گفته شد سوره های که در برگه درس های قرانی من مطالعه می کنید به ترتیب نیستند و بعد ها که همه سوره ها کامل شد به مرور زمان سوره ها هم به ترتیب خواهد شد 

 

این سایت مهارت افزایش اعتماد به نفس است و تاثیری که از صفحه درس های قرانی من می گیرید قدرت الهی گانه به شما می دهد و چیزهای به دست می آورید زندگی شما متحول خواهد شد


Welcome to my Quranic lessons page

Hello my dear friends

My Quranic Lessons Page is based on an inspiration I have been told. One of the things I do every day is

That I read a surah of the Holy Quran every day for my heart so that I can get acquainted with the lessons that God Almighty has asked of me and implement them in my life.

Every day I read a surah, I write down the lessons I learn, and I write the lessons from the verses I have memorized for myself and to increase my awareness so that I can do more righteous deeds in my life.

And now I decided to share these important lessons with you

The reason I do this is that most of our learning time occurs when we teach people what we have learned.

Thank you, my kind companion and guide, who is very gracious and the only absolute power of the whole universe, and he did me this favor and gave me this idea in the hope that we will be more together in this.

thanks God

Definitely, my Quranic lessons page will always be updated, and another important point is that because I have read several chapters of the Holy Quran so far, according to the above steps, the chapters that you read in my Quranic lessons sheet are not in order. And later, when all the surahs are completed, the surahs will be arranged in order over time

This site is a skill to increase self-confidence and the effect you get from my Quranic lessons page will give you divine power and the things you gain will change your life.


سوره ابراهیم و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره فاتحه و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره بقره و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره تغابن و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره مجادله و درس های قرانی من از این سوره ارزرشمند


سوره مزمل و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره منافقون و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره قیامه و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره انسان و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره مرسلات و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره نبا و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره نازعات و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره عبس و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره تكویر  و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره انفطار و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره مطففین و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند     (توصیه می کنم مطالعه این سوره را از دست ندهید)


سوره انشقاق و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره بروج و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره طارق و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره اعلی و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره غاشیه و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند    ( من اعتقاد دارم هر ایرانی 1 بار لازم است این سوره را بخواند )


سوره فجر و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره بلد و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند  ( این سوره ارزشمند تغییری مهم در نگرش من شکل داد خدایا شکرت )


سوره شمس و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره لیل و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره ضحی و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره انشراح  و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره تین و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره علق و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره قدر و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره بینه و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره زلزال و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره عادیات و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره قارعه و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره تکاثر و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره عصر و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره همزه و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره فیل و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره قریش و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره ماعون و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره کوثر و درس های قرانمی من از این سوره ارزشمند 


سوره کافرون و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره نصر و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند


سوره مسد و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره اخلاص و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره فلق و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


سوره ناس و درس های قرانی من از این سوره ارزشمند 


برای ورود به صفحه مقالات بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

درس های قرانی من درس های قرانی من