این قسمت به طور اختصاصی برای عزیزانی طراحی شده است که اشتراک ویژه را تهیه کرده اند


این آموزش ها بسیار ویژه است و پیشنهاد می کنم آنها را با دقت مطالعه کنید و تمرین های گفته شده را انجام دهید

برای اینکه بتوایند از این آموزش های ویژه نهایت استفاده را داشته باشید و تا 10 برابر یادگیری خودتان را افزایش دهید


درس 0
اشتراک ویژه  D8 A7 D8 B3 D8 AA D9 81 D8 A7 D8 AF D9 87 D8 A7 D8 B2 D8 A2 D9 85 D9 88 D8 B2 D8 B4 D8 A8 D8 AE D8 B4 D8 A7 D8 B9 D8 B6 D8 A7 DB 8C D9 88 DB 8C DA 98 D9 87 scaled e1593345606811 80x80  نحوه استفاده هوشمندانه از قسمت اعضای ویژه 


ابتدا پیشنهاد می کنم مطلب نحوه استفاده هوشمندانه از قسمت اعضای ویژه را مطالعه کنید 

 


درس 26 . اشتراک ویژه        80x80 وقتی دست خدا با من است (همراه با فایل صوتی)


درس 25 . اشتراک ویژه                        80x80 من قهرمان زندگی خودم هستم 


درس 24 . اشتراک ویژه D8 AF D8 B1 D8 B3 D9 87 D8 A7 DB 8C D9 85 D9 87 D9 85 D8 B2 D9 86 D8 AF DA AF DB 8C D9 85 D9 86 D8 A7 D8 B2 D9 85 D9 87 D8 A7 D8 AC D8 B1 D8 AA 2 80x80 درس های مهم زندگی من از مهاجرت (همراه با فایل صوتی)


درس 23 .  اشتراک ویژه D8 AF D9 88 D8 B3 D8 AA D8 AF D8 A7 D8 B4 D8 AA D9 86 D9 88 D8 A7 D9 82 D8 B9 DB 8C D8 AE D9 88 D8 AF 3 80x80 چگونه از احساس گناه اشتباهات گذشته رها شویم (همراه با فایل صوتی)


درس 22 . اشتراک ویژه D8 AF D9 88 D8 B3 D8 AA D8 AF D8 A7 D8 B4 D8 AA D9 86 D9 88 D8 A7 D9 82 D8 B9 DB 8C D8 AE D9 88 D8 AF 1 80x80 مدیریت احساسات (همراه با فایل صوتی)


درس 21 . اشتراک ویژه D8 AF D9 88 D8 B3 D8 AA D8 AF D8 A7 D8 B4 D8 AA D9 86 D9 88 D8 A7 D9 82 D8 B9 DB 8C D8 AE D9 88 D8 AF 2 80x80 دوست داشتن واقعی خود (همراه با فایل صوتی)


درس 20 . اشتراک ویژه photo 2020 09 09 13 33 39 80x80 به دنبال دلت باش (همراه با فایل صوتی)


درس 19. اشتراک ویژه D8 B9 D8 A7 D8 AF D8 AA D8 A8 D9 87 D8 B1 D8 B4 D8 AF D9 88 D9 85 D9 88 D9 81 D9 82 DB 8C D8 AA 80x80 عادت کردن به رشد و موفقیت (همراه با فایل صوتی)


درس 18 . اشتراک ویژه DA 86 D8 A7 D9 84 D8 B4 D9 87 D8 A7 DB 8C DA A9 D9 87 D8 B2 D9 86 D8 AF DA AF DB 8C D9 85 D8 A7 D8 B1 D8 A7 D9 85 D8 AA D8 AD D9 88 D9 84 D9 85 DB 8C DA A9 D9 86 D9 86 D8 AF 80x80 تغییر عادت و به وجود آوردن عادت جدید ( همراه با فایل صوتی )


درس 17 . اشتراک ویژه DA 86 DA AF D9 88 D9 86 D9 87 D9 85 D8 B3 D8 A6 D9 84 D9 87 D9 87 D8 A7 D8 B1 D8 A7 D9 85 D8 AF DB 8C D8 B1 DB 8C D8 AA DA A9 D9 86 DB 8C D9 85 80x80 چگونه مسئله های زندگی را مدیریت کنیم (همراه با فایل صوتی)


درس 16 . اشتراک ویژه 2 1 80x80 چگونه ترس ها را از ریشه کنار بزنیم (همراه با فایل صوتی)


درس 15 .  اشتراک ویژه 3 1 80x80 افزایش اساسی خودباوری (همراه با فایل صوتی)


درس 14 . اشتراک ویژه D8 B1 D9 87 D8 A7 D8 B4 D8 AF D9 86 D8 A7 D8 B2 D8 AE D8 AC D8 A7 D9 84 D8 AA رها شدن از خجالت ( همراه با فایل صوتی )


درس 13 . اشتراک ویژه DA 86 D8 B1 D8 A7 D9 88 DA 86 DA AF D9 88 D9 86 D9 87 D9 85 D8 B3 D8 AA D9 82 D9 84 D8 AA D8 B1 D8 A8 D8 A7 D8 B4 DB 8C D9 85 80x80 چرا و چگونه مستقل باشیم ( همراه با فایل صوتی )


درس 12 . اشتراک ویژه DA 86 DA AF D9 88 D9 86 D9 87 D8 B1 D8 A7 D8 A8 D8 B7 D9 87 D8 A8 D9 87 D8 AA D8 B1 DB 8C D8 AF D8 A7 D8 B4 D8 AA D9 87 D8 A8 D8 A7 D8 B4 DB 8C D9 85 1 80x80 چگونه رابطه بهتری داشته باشیم ( همراه با فایل صوتی )


درس 11 . اشتراک ویژه DA 86 DA AF D9 88 D9 86 D9 87 D8 AE D9 88 D8 AF D9 85 D8 A7 D9 86 D8 B1 D8 A7 D8 B9 D9 85 DB 8C D9 82 D8 A7 D8 A7 D8 B1 D8 B2 D8 B4 D9 85 D9 86 D8 AF D8 A8 D8 AF D8 A7 D9 86 DB 8C D9 85 80x80 چگونه خودمان را ارزشمند بدانیم ( همراه با فایل صوتی ) 


درس 10 . اشتراک ویژه DA 86 DA AF D9 88 D9 86 D9 87 D8 B9 D9 85 D9 84 DA AF D8 B1 D8 A7 D8 B4 D9 88 DB 8C D9 85 80x80 چگونه عملگرا شویم ( همراه با فایل صوتی )


درس 9 . اشتراک ویژه D8 B1 D9 88 D8 B4 D9 87 D8 A7 DB 8C D8 AA D8 B6 D9 85 DB 8C D9 86 DB 8C D8 AA D9 82 D9 88 DB 8C D8 AA D8 A7 D8 B1 D8 A7 D8 AF D9 87 80x80 سه روش تضمینی تقویت اراده (همراه با فایل صوتی)


درس 8 . اشتراک ویژه D8 A7 D8 B1 D8 AA D8 A8 D8 A7 D8 B7 D8 B0 D9 87 D9 86 D9 88 D8 AC D8 B3 D9 85 80x80 ارتباط ذهن و جسم برای رسیدن به انرژی همیشگی ( همراه با فایل صوتی )


درس 7 . اشتراک ویژه D9 BE D8 B0 DB 8C D8 B1 D8 B4 DA A9 D8 A7 D9 85 D9 84 D8 AE D9 88 D8 AF scaled e1593695193843 80x80  پذیرش کامل خود ( همراه با فایل صوتی )


درس 6 . اشتراک ویژه D8 A8 D9 87 D8 AC D8 A7 DB 8C D9 BE D8 B4 DB 8C D9 85 D8 A7 D9 86 DB 8C D8 A8 D8 A7 D8 B9 D8 B4 D9 82 D8 B2 D9 86 D8 AF DA AF DB 8C DA A9 D9 86 DB 8C D9 85 80x80 به جای پشیمانی با عشق زندگی کنید ( همراه با فایل صوتی )


درس 5 .  اشتراک ویژه  D9 84 D8 A7 D8 B2 D9 85 D8 A7 D8 B3 D8 AA D9 85 D9 87 D8 A7 D8 B1 D8 AA D8 AE D9 88 D8 AF D9 85 D8 A7 D9 86 D8 B1 D8 A7 D8 A7 D9 81 D8 B2 D8 A7 DB 8C D8 B4 D8 AF D9 87 DB 8C D9 85 scaled e1593277716945 80x80 چرا لازم است مهارت خودمان را افزایش دهیم ( همراه با فایل صوتی )


درس 4 . اشتراک ویژه DA A9 D9 86 D8 AA D8 B1 D9 84 D8 B0 D9 87 D9 86 80x80 کنترل ذهن ( همراه با فایل صوتی )


درس 3 . اشتراک ویژه  D8 A7 D8 B4 D8 AA DB 8C D8 A7 D9 82 D8 AE D9 88 D8 AF D9 85 D8 A7 D9 86 D8 B1 D8 A7 D8 A8 D9 87 D8 B4 DA A9 D9 84 D8 AF D8 A7 D8 A6 D9 85 DB 8C D8 A7 D9 81 D8 B2 D8 A7 DB 8C D8 B4 D8 AF D9 87 DB 8C D9 85 scaled e1592913156882 80x80 چگونه اشتیاق خود را افزایش دهیم ( همراه با فایل صوتی )


درس 2 . اشتراک ویژه  D8 AE D9 88 D8 A8 D9 87 D9 85 DB 8C D8 B4 DA AF DB 8C scaled e1592816001447 80x80 حال خوب همیشگی ( به همراه فایل صوتی )


درس 1 . اشتراک ویژه  D9 87 D8 A7 DB 8C D9 85 D9 87 D9 85 D8 B2 D9 86 D8 AF DA AF DB 8C D9 85 D9 86 D8 A7 D8 B1 D8 B3 D8 A7 DB 8C D8 AA scaled e1592697749453 80x80 دو درس مهم زندگی من از سایت (به همراه فایل صوتی)